Historia magistra vitae est

3

Historia naszego narodu daje nam poczucie własnej tożsamości

 

Znajomość historii naszego narodu daje nam poczucie własnej tożsamości. Naród, który odcina się od swoich korzeni, od historii swych przodków, skazany jest na wyginięcie. Polska ma wspaniałą historię opromienioną heroizmem wielu pokoleń naszych Rodaków. Wielkie zwycięstwa, które dawały wolność, budziły nadzieję i tworzyły naszą tożsamość opowiadamy sobie na zajęciach.

Posted Under