Zjazd Szkół Salezjańskich Lubin 2018!!!

Program Zjazdu Szkół Salezjańskich
Inspektorii Wrocławskiej
Lubin 2018

Czwartek, 27.09.2018
17.00 – przyjazd, zameldowanie w recepcji i rozlokowanie w klasach
19.00 – kolacja (hol główny)
20.00 – pogodny wieczór (aula lub boisko)
22.00 – modlitwy wieczorne
22.30 – dla chętnych cisza nocna w salach / dla niechętnych strefa integracji w auli
24.00 – cisza nocna dla wszystkich

Piątek, 28.09.2018
6.30 – dla chętnych Msza św. (aula)
7.30 – pobudka dla wszystkich
8.15 – modlitwy poranne + śniadanie (hol główny)
9.00 – rozgrywki sportowe dla młodzieży
– spotkanie przedstawicieli samorządów szkolnych
– spotkanie dyrektorów i księgowych
14.00 – obiad (hol główny)
15.00 – gra miejska „Dumni z Lubina”
17.30 – kolacja i rozdanie nagród (boisko)
18.30 – rozjazd