RADOSNE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO WOLONTARIATU

„Gdzie inni nie mogą, tam Elę poślą” – zdanie to, wydaje się, idealnie określa osobę, dla której podejmowanie wyzwań jest jak powietrze. Pani Ela Michalak, bez wyznaczania sobie kolejnych wyzwań nie potrafi żyć. Za swoje zaangażowanie obdarowywano ją uśmiechami i podziękowaniami, a jej wolontariusze (z kilku szkół) swoim doświadczeniem i otrzymywanymi zaświadczeniami ugruntowują sobie start do przyszłej pracy zawodowej.

W mijającym roku szkolnym Pani Ela poprowadziła nasz szkolny wolontariat TPD „Oczy duszy” do czwartego miejsca w rankingu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (www.tpd.legnica.pl). A sama została uznana, za FENOMENA ROKU 🙂

 

 

Ogromnie cieszymy się i gratulujemy. Wprawdzie szkolny wolontariat, można rzec, pęka w szwach, ale zapraszamy kolejne osoby do włączenia się w działalność TPD. Kontakt oczywiście z Panią Elą. Do usłyszenia po wakacjach! Życzymy dobrej zabawy i wypoczynku podczas wakacji.

/TPD w SLO

 

 

Posted Under