KONKURS PRZYRODNICZY DLA GIMNAZJALISTÓW

 Zapraszamy uczniów i nauczycieli gimnazjów do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczym (biologia, chemia ,geografia) z okazji obchodów Dnia Ziemi. Konkurs odbędzie się  30 kwietnia 2015 roku o godzinie 11-tej, w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie przy ulicy B. Prusa 4. 

 

 

 

 

ZAŁOZENIA KONKURSU

Zapoznanie z formami ochrony przyrody , z walorami turystycznymi i historią Karkonoskiego Parku Narodowego, poznanie gleb i ich właściwości oraz budowy i składu skorupy ziemskiej.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych klas trzecich.

Szkołę reprezentuje szkolna drużyna złożona z trzech uczniów i opiekuna szkolnej drużyny.

Konkurs jest jednoetapowy – zadania dla drużyn ,pytania z ekologii,  z działu surowce i tworzywa oraz z wiadomości o Karkonoskim Parku Narodowym.

O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych przez poszczególne szkolne drużyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać u organizatorek konkursu

 

B. Kamińskiej, A. Kwaśny, M.Paluszkiewicz.-768443960, 768421765.Drużyny można zgłaszać do 20 kwietnia 2015 roku  faksem lub telefonicznie na formularzu zgłoszeniowym do szkoły pod numer telefonu 768443960 ,768421765.

 

 

TREŚĆ OBOWIĄZUJĄCE DO KONKURSU

Znajomość składu chemicznego skorupy ziemskiej, skały wapienne i gipsowe (właściwości i zastosowanie),tlenek krzemu i jego odmiany . Wiedza na temat Karkonoskiego Parku Narodowego, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii, gleba i jej właściwości.

 

 

 

 

 

Posted Under