Konkurs fotograficzny

Organizator:

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Lubinie.

Uczestnicy:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów.

Temat:

„Cztery pory roku – JESIEŃ”

Opis:

Celem Konkursu jest uwrażliwienie młodzieży na piękno otaczającej nas

przyrody, rozwijanie umiejętności twórczych fotograficznych i plastycznych

oraz ich prezentacja.

Uczniowie biorący udział w Konkursie Fotograficznym powinni dostarczyć

maksymalnie 3 samodzielnie wykonane fotografie (w dowolnej technice),

wywołane w formacie nie mniejszym niż 18×24 cm.

Uczniowie biorący udział w Konkursie Plastycznym powinni dostarczyć

maksymalnie 1 pracę wykonaną w dowolnej technice plastycznej (płaskiej) w

formacie A3.

Data zakończenie konkursu:

20.11. 2015 r.

Regulamin konkursu

Posted Under