Pożegnanie klas trzecich

Uczniowie klas trzecich zakończyli naukę w SLO. Na eucharystii podziękowali Panu Bogu za czas nauki i prosili o błogosławieństwo. Opiekę nad sztandarem szkolnym przekazali młodszym. Otrzymali świadectwa i nagrody.
Dziękujemy im za dobro jakie wnieśli do naszej szkoły. Życzymy jak najlepszych wyników na egzaminie maturalnym, dostania się na wybrane studia i mądrych decyzji życiowych.

Na pamiątkę ich popytu w SLO Łukasz Fil z 2c przygotował krótką prezentację.

https://youtu.be/m3CmxY1LatI

Posted Under