Tablica pamiątkowa

SZANOWNI UCZNIOWIE, ABSOLWENCI, RODZICE!

Mamy zaszczyt poinformować Was o inicjatywie byłych wychowanków SLO, którzy pragną ufundować tablicę pamiątkową dla uczczenia śp. prof. Piotra Stefaniaka. Tablica  będzie poświęcona 26. maja 2017 r. (podczas uroczystości  z okazji 25-lecia SLO) i umieszczona w budynku szkoły.

Puszka na dobrowolne datki znajduje się w sekretariacie szkoły.
Wpłaty można też dokonywać na konto szkoły z dopiskiem p. PIOTR STEFANIAK
(Bank PEKAO SA 67124014861111000025268366).

Posted Under