Nasi ratownicy

Uczniowie SLO Urszula Foryś, Piotr Łobodziec i Karol Padlewski uczestniczyli dzisiaj (09.06.2017) w międzyszkolnej olimpiadzie „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Wykazali się dużą wiedzą teoretyczną i sporymi umiejętnościami praktycznymi w udzielaniu pomocy poszkodowanym. 

Posted Under