„Podziel się posiłkiem” – zbiórka żywności

W dniach 29 – 30 września 2017 roku w supermarkecie „Tesco” odbyła się akcja charytatywna
z projektu Zbiórka Żywności „Podziel się posiłkiem”, pt. „ Podziel się Dobrym Posiłkiem”. Organizatorem była Fundacja im. Brata Alberta we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu na rzecz dzieci niepełnosprawnych z WTZ „ Przytulisko” oraz Świetlicy Terapeutycznej
w Lubinie.

Można było pomóc potrzebującym kupując produkty żywnościowe i przekazując je wolontariuszom z Banku Żywności. Nie zabrakło i tym razem wolontariuszy z SLO i pani Eli Michalak, którzy wraz z pracownikami „Przytuliska” rozdawali ulotki przy wejściach do sklepu i przyjmowali dary. Zebrano ponad 300 kg żywności, która zostanie przekazana rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Udział w tej akcji to kolejny przykład okazywania wrażliwości na ludzkie potrzeby. Dzielimy się radością pomagania….. Dziękujemy za zaangażowanie!

Posted Under