Międzynarodowy Dzień wolontariatu z TPD

Grudzień, to gorący czas dla wolontariatu. Odbywa się mnóstwo akcji charytatywnych związanych ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, ale jest to okres, w którym świętuje się obchody Światowego Dnia Wolontariatu.

Okręgowy Oddział TPD, jak co roku 5 grudnia zorganizował Uroczystą Galę, na której nie zabrakło przewodniczącej wolontariatu p. Eli oraz nominowanych do nagrody wolontariuszy. Wyróżnione wolontariuszki z naszej szkoły to: Magda Smolec, która za swoją wieloletnia działalność otrzymała MEDAL „POMOCNA DŁOŃ” za pracę społeczną na rzecz dzieci oraz Patrycja Tomaszewska, która otrzymała Dyplom Szczególnego Uznania za bardzo aktywną prace społeczną na rzecz pomocy dzieciom w ramach wolontariatu TPD.

Pan Adam Myrda, Starosta Lubiński także w tym szczególnym dniu wyróżnił naszą szkołę za zaszczepienie idei wolontariatu u podopiecznych, bezinteresowną działalność, zaangażowanie i pomoc, która jest wynikiem dobroci i wielkiego serca oraz jedną z aktywnie działających wolontariuszek – Olę Starak za pracę wolontariacką na rzecz mieszkańców Powiatu Lubińskiego. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim wolontariuszom, nauczycielom, rodzicom i całej społeczności uczniowskiej, którzy przyczynili się do naszych sukcesów poprzez udział w aktywności wolontariatu.

Posted Under