Rekrutacja

Rekrutacja do SLO odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę www.dolnoslaskie.edu.com.pl
Rekrutacja rozpoczyna się 15 czerwca 2020 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów
dla absolwentów szkoły podstawowej do czteroletniego liceum ogólnokształcącego
na rok szkolny 2020/2021:

– od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do SLO i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (ww. dokumenty mogą być dostarczone osobiście lub przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej);

– od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do SLO o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (ww. dokument może być dostarczony osobiście lub przesłany za pomocą środków komunikacji elektronicznej);

– 12 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do SLO;

– od 13 do 18 sierpnia 2020 r. – złożenie (jeżeli nie zrobiono tego wcześniej) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

– 19 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do SLO.

Zobacz też WIRTUALNY SPACER