konkurs historyczno- angielski

 

Dzisiaj tj. 14.02 odbyła się w naszej szkole pierwsza edycja konkursu historyczno – angielskiego
THE CONTEST OF HISTORICAL -ENGLISH SKILLS AND KNOWLEDGE . THE EARLY MIEDIEVAL ERA. 
Konkurs zorganizowany przez Panie profesor Barbarę Kamińską i Olimpię Adamek-Kuc przeznaczony był dla uczniów klas humanistycznych. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się zarówno znajomością z dziedziny historii (historia wczesnośredniowieczna) jak i języka angielskiego, czytając pytania i udzielając odpowiedzi w tym języku. Organizatorkom zależało na tym, by przygotowujący się do konkursu uczniowie ugruntowali znajomość faktów historycznych, a z drugiej strony zapoznali się ze specyficznym słownictwem i pojęciami historycznymi dotyczącymi epoki średniowiecza w języku obcym. 
Organizatorzy dziękują za liczny udział w konkursie.

 

 

Posted Under