Działania wolontariatu

Nasze szkolne koło wolontariatu i koło TPD prężenie działa dzięki Waszemu zaangażowaniu. W miesiącach luty-marzec przeprowadziliśmy działania:

  1. Organizacja zebrania TPD.
  2. Zbiórka słodyczy i środków czystości dla dzieci objętych opieką TPD, dla dzieci z Hospicjum Wrocławskiego.
  3. Współpraca w organizacji Regionalnych Zawodów Tenisa Stołowego w Cuprum Arena pod patronatem Starostwa Powiatowego.

  4. zbiórka żywności w ramach ogólnopolskiej akcji „Wielkanocna zbiórka żywności”.

    Dziękujemy Wam za Wasze WIELKIE SERCE!

Posted Under