Konkurs nie-literacki

Konkurs Nie-literacki na recenzję książki dla uczniów SLO

Celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży czytelnictwa oraz stworzenie okazji do indywidualnych działań rozbudzających kreatywność.

Konkurs polega na przygotowaniu rekomendacji ulubionej książki w formie wideoprezentacji przy użyciu telefonu komórkowego. Video trwające nie dłużej niż 3 minuty oceniane będzie pod względem pomysłowości, oryginalności i poprawności językowej.

Regulamin

1. Prace w postaci pliku video należy przesłać do 5 listopada na adres p.przychocka@salezjan.lubin.pl;

2. Uczestnik może zgłosić tylko jedną rekomendację;

3. Do rekomendacji należy dołączyć pisemną zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (rozpowszechnienie) fragmentów lub całości pracy konkursowej dla celów projektowych i nieodpłatną publikację na stronie SLO;

4. Rekomendacja musi być pracą indywidualną, prace zespołowe nie będą brane pod uwagę;

5.Rekomendacja zgłoszona do konkursu ma być pracą własną uczestnika. Prace będące plagiatami nie zostaną poddane ocenie.

Posted Under