Author
Agnieszka

„Name That Tune”

W dniu 6.03.2018 odbył się kolejny konkurs z okazji Dni Brytyjskich. Zawodnicy mieli możliwość sprawdzenia swojej znajomości piosenek anglojęzycznych z lat 1900-2018. Konkurencja była ogromna, [...]