Dyrekcja

Dyrektor SLO –  ks. mgr Mariusz Jeżewicz SDB
Z-ca Dyrektora SLO – mgr Iwona Gołowejno