Grono Pedagogiczne

Pedagog szkolny
mgr Katarzyna Dydniańska

Nauczyciele przedmiotowi
Biologia
mgr Mieczysława Paluszkiewicz
Chemia
mgr Agnieszka Kwaśny
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Wojciech Durkacz
Elementy prawa
mgr Agnieszka Bem – Iwańska
Fizyka
mgr Stanisław Lis
Geografia
mgr Barbara Kamińska
Historia
mgr Barbara Kamińska
ks. mgr Mariusz Jeżewicz SDB
Informatyka
mgr Krzysztof Klajn
Język angielski
mgr Małgorzata Ziółkowska
mgr Olimpia Adamek-Kuc
mgr Renata Zwarycz
Język niemiecki
mgr Eugenia Mouzis
mgr Iwona Gołowejno
Język polski
mgr Bożena Król
mgr Maria Psiuk
mgr Patrycja Przychocka
Matematyka
mgr Helena Kulczycka
mgr Krzysztof Klajn
mgr Olena Aubek
Podstawy przedsiębiorczości
mgr Elżbieta Skibicka-Sieczkowska
Religia
ks. mgr Bartłomiej Janke SDB
Wiedza o kulturze
mgr Aldona Szykulska
Wiedza o społeczeństwie
mgr Radosław Margas
Wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Michalak
mgr Paweł Tuszkiewicz