Kalendarium

03 IX – rozpoczęcie roku szkolnego
05 IX – zebranie z rodzicami
14-15 IX – wyjazd integracyjny klas pierwszych
27-29 IX – spotkanie przedstawicieli szkół salezjańskich
28 IX – dzień dyrektorski (1)

12 X  – Msza św. oraz akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej; ślubowanie klas pierwszych
15 X – konsultacje dla rodziców o godz. 17.00
20 X – rada szkoleniowa dla nauczycieli – wyjazd do Wrocławia

01 XI – Wszystkich Świętych
02 XI – dzień dyrektorski (2)
09 XI – Msza św. i akademia z okazji Święta Niepodległości;
11 XI – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
23 XI – Cecyliada podczas godz. wych.

06 XII – Mikołajki
14 XII – wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną
17 XII – konsultacje dla rodziców i powiadomienie o zagrożeniach oceną niedostateczną o godz. 17.00
19-21 XII – rekolekcje adwentowe na 6. lekcji dla klas 1-3
21 XII – Msza św. o godz. 9.00; jasełka szkolne, wigilie klasowe,
22 XII – 01 I – przerwa świąteczna

01 I – Nowy Rok
06 I – Objawienie Pańskie; Orszak Trzech Króli
11 I – wystawienie proponowanych ocen na I semestr
18 I – wystawienie ocen semestralnych
21 I – rada klasyfikacyjna na zakończenie I semestru; zebranie z rodzicami godz. 17.00
22 I – rozpoczęcie II semestru;
25 I – uroczystość patrona SLO św. Jana Bosko:
– akademia na godz. wych.+ Msza św.;
– integracyjny bal karnawałowy
28-31 I – ferie zimowe

01-10 II – ferie zimowe
14 II – Walentynki
21 II – Dzień Języka Ojczystego

06 III – Msza Św. – Popielec
09 – 15 III – Dni Brytyjskie
12 III – Dzień Liczby Pi
15 III – wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w kl. 3
– gala Dni Brytyjskich w CK Muza (godz. 12.00)
18 III – godz. 17.00 – konsultacje dla rodziców oraz powiadomienie o zagrożeniach kl. 3

05 IV – wystawienie proponowanych ocen dla kl. 3
12 IV –  Dzień Ziemi
15-17 – rekolekcje wielkopostne na 6. godz. lekcyjnej
17 IV – Poranek Wielkanocny; wystawienie ocen kl. 3
18 IV – 23 IV – ferie świąteczne
24 IV – rada klasyfikacyjna klas 3 o godz.15.15
26 IV – zakończenie klas maturalnych
– godz. 10.00 – msza św. dla całej szkoły (przekazanie sztandaru);
– spotkanie w auli – akademia i rozdanie nagród

01 V – Święto Pracy – dzień wolny
02 V – dzień dyrektorski (3)
03 V – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny
06-08 V – matura; dni dyrektorskie (4-6)
09 V – Dzień Otwarty w SLO (rozpoczęcie o godz. 12.00)
17 IV – wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną dla kl. 1-2
20 V – konsultacje oraz powiadomienie o zagrożeniach kl. 1-2 o godz. 17.00
24 V – Msza św.Wspomożycielki Wiernych; Dzień Matki

07 VI – wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych
14 VI – wystawienie ocen końcoworocznych
17-18 VI – sprawdziany diagnozujące dla klas 1-2
18 VI – rada pedagogiczna klasyfikacyjna (godz. 12.00)
19  VI – dzień dyrektorski (7); rada pedagogiczna podsumowująca, itp.
20 VI – Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa
21 VI – zakończenie roku szkolnego