Oferta

Profile klas w SLO na rok szkolny 2018/2019

Nazwa klasy

Rozszerzenia Zajęcia dodatkowe

1a – humanistyczno-prawna

j. polski, historia, wos prawo
1b – biologiczno-chemiczna biologia, chemia, j. angielski

j. łaciński

1c – geograficzno-językowa geografia, j. angielski,
j. niemiecki

marketing