Osiągnięcia i sukcesy

Pani mgr Agnieszka Kwaśny otrzymała odznaczenie „Przyjaciel Dziecka”.