Samorząd Szkolny

Skład samorządu szkolnego w roku szkolnym 2017/2018
Przewodniczący samorządu uczniowskiego – Piotr Łobodziec 
Z-ca przewodniczącego – Dagmara Doberstein
Skarbnik – Joanna Filipiak
Przewodniczący 3 a – Agata Sukiennik
Przewodniczący 3 b – Justyna Bartosz
Przewodniczący 2 a – Dagmara Doberstein
Przewodniczący 2 b – Faustyna Łopuszyńska
Przewodniczący 2 c – Kacper Urbanowicz
Przewodniczący 1 a – Martyna Maruńczak
Przewodniczący 1 b – Weronika Twardowska