Samorząd Szkolny

Skład samorządu szkolnego w roku szkolnym 2019/2020
Przewodniczący samorządu uczniowskiego –  
Z-ca przewodniczącego – 
Skarbnik – 
Przewodniczący 3 a – Julia Kazimierczyk
Przewodniczący 3 b – Kacper Prusak
Przewodniczący 2 a – Julia Rosiek
Przewodniczący 1 a – Wiktoria Banach
Przewodniczący 1 b – Wiktoria Chomyn
Przewodniczący 1 c – Katarzyna Kosobucka
Przewodniczący 1 d – Małgorzata Ciosek