Samorząd Szkolny

Skład samorządu szkolnego w roku szkolnym 2019/2020
Przewodniczący samorządu uczniowskiego – Wiktoria Wisiecka 
Z-ca przewodniczącego – Patrycja Kaziszyn
Skarbnik – Paula Malinowska
Przewodniczący 3 a – Dagmara Doberstein
Przewodniczący 3 b – Mikołaj Ligęza
Przewodniczący 3 c – Natalia Rębisz
Przewodniczący 2 a – Patrycja Kaziszyn
Przewodniczący 2 b – Wiktoria Wisiecka
Przewodniczący 1 a – Julia Rosiak