Statut Szkoły

Ujednolicony tekst obowiązującego statutu można pobrać klikając na poniższy link:

statut-2016-2017