Statut Szkoły

Ujednolicony tekst obowiązującego statutu znajduje się w sekretariacie i bibliotece Szkoły.