Terminy

Terminy rekrutacji do Liceum na rok szkolny 2018/2019: 

– od 1 do 20 czerwca 2018 r. – elektroniczne złożenie wniosku o przyjęcie do SLO;

– od 22 do 26 czerwca 2018 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do SLO o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

– 13 lipca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do SLO;

– do 25 lipca 2018 r. – złożenie (jeżeli nie zrobiono tego wcześniej) oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

– 26 lipca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do SLO.