Terminy

Terminy postępowania rekrutacyjnego
oraz terminy składania dokumentów
dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej
do trzyletniego i czteroletniego liceum ogólnokształcącego
na rok szkolny 2019/2020: 

– od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. – elektroniczne złożenie wniosku o przyjęcie do SLO;

– od 21 do 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do SLO o świadectwo ukończenia gimnazjum (szkoły podstawowej) oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (egzaminu ósmoklasisty);

– 16 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do SLO;

– do 24 lipca 2019 r. – złożenie (jeżeli nie zrobiono tego wcześniej) oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum (szkoły podstawowej) i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (egzaminu ósmoklasisty);

– 25 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do SLO.