Terminy

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów dla absolwentów szkoły podstawowej do czteroletniego liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2020/2021: 

– od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do SLO i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (ww. dokumenty mogą być dostarczone osobiście lub przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej);

– od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do SLO o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (ww. dokument może być dostarczony osobiście lub przesłany za pomocą środków komunikacji elektronicznej);

– 12 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do SLO;

– od 13 do 18 sierpnia 2020 r. – złożenie (jeżeli nie zrobiono tego wcześniej) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

– 19 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do SLO.