Wolontariat

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU W SLO POD KIERUNKIEM MGR ELŻBIETY MICHALAK
Wolontariat  Szkolny 
działa 13 lat; pracuje na rzecz:
– osób niepełnosprawnych
– osób bezdomnych
– Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci       
działa 3 lata; pracuje na rzecz:
– dzieci z rodzin wielodzietnych
– rodzin ubogich
Szkolne Koło Wolontariatu Hospicyjnego „Patrz Sercem”   
działa 10 lat; pracuje na rzecz:
– lubińskiego hospicjum
– wrocławskiego dziecięcego hospicjum
– Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego

Misja wolontariatu w SLO:
– cieplejsze spojrzenie na drugiego człowieka,
– niesienie pomocy potrzebującym,
– przygotowanie młodzieży do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,
– rozwijania wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.

IMPREZY CYKLICZNE (organizowane od trzynastu lat):
– bal karnawałowy „Baw się razem z nami – swoimi przyjaciółmi”,
– turnieje kręglarskie, pt. „Słońce dla wszystkich”
dla ok. 200 osób, w tym 120 niepełnosprawnych, z nagrodami, pucharami, tańcami i poczęstunkiem.

AKCJE CHARYTATYWNE WOLONTARIATU I TPD
1. „Dbaj i pamiętaj”- porządkowanie zaniedbanych i opuszczonych grobów
2. „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” – kwesta wśród uczniów w szkole.
3. Akcja na rzecz lubińskiego Hospicjum i Zakładu Opiekuńczo – Pielęgnacyjnego: – zbiórka środków higienicznych i  czystości.
4. „Akcja baterie”- zbiórka na działalność statutową O/Okręgowego TPD w Legnicy.
5. Sprzedaż wartościowych nalepek na działalność statutową TPD O/Okręgowego.
6. „Dla chorego coś słodkiego”- dwa razy w miesiącu wolontariusze pieką  ciasta dla chorych przebywających w lubińskim hospicjum .
7. Akcja „Zajączek” – zbiórka  produktów spożywczych na Święta Wielkanocne dla: – chorych przebywających w domowym hospicjum -rodzin ubogich.
8. Akcja „Pomoc chorym dzieciom”  zbiórka bajek i artykułów do zajęć plastycznych dla dzieci chorych przebywających w szpitalu  z oddziału dziecięcego w Lubinie.
9. „Podziel się posiłkiem” – zbiórka żywności i słodyczy . Przez cały rok przekazywanie rodzinom potrzebującym pomocy.
10. „Pomoc ubogim”- zbiórka odzieży i obuwia . Przez cały rok przekazywanie rodzinom potrzebującym pomocy.

Wolonariusze z SLO biorą także udział w akcjach organizowanych przez różne instytucje na rzecz:
A) TPD
– „Sprzedaż wartościowych nalepek” na działalność statutową Okręgowego Oddziału.
– „Zbiórka baterii” na cele statutowe TPD Oddziału Okręgowego w Legnicy.
– „Podziel się tym, co masz” – zbiórka odzieży i obuwia dla oddziału w Legnicy.
– Kwesta „Wakacje” – kwesta podczas meczu Plus Ligii piłki siatkowej mężczyzn na lubińskiej  Hali.
– „Podziel się posiłkiem”- zbiórka żywności.
– „Uśmiech pod choinką” – zbiórka słodyczy i żywności na stół wigilijny. LUBIŃSKIEGO HOSPICJUM
– Akcja„ Paczki świąteczne na święta Bożego Narodzenia” dla Hospicjum domowego.
– Akcja„ Stroiki Świąteczne”  dla hospicjum domowego .
– Akcja „Zajączek” – produkty spożywcze na Święta Wielkanocne dla Hospicjum domowego.
– Zbiórka środków higienicznych, pielęgnacyjnych i czystości  – jesień, wiosna.
– „Akcja „Dla chorego coś słodkiego”- pieczenie ciast dla chorych przebywających w hospicjum.
– Zbiórka nakrętek plastikowych na rzecz hospicjum dziecięcego we Wrocławiu.
B) STOWARZYSZENIA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ „OTWARTA DŁOŃ”
– Ogólnopolska Akcja” Kilometry dobra” „Dobro można zmierzyć”
– Akcja „Bajki dla chorych dzieci ze szpitala w Lubinie..
– „Środki higieniczne i czystości”. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
– Akcja charytatywna „I Ty możesz zostać Mikołajem”- zbiórka słodyczy , pieczenie
ciast na spotkanie z osobami niepełnosprawnymi.
– Akcja charytatywna „I Ty możesz zostać Gwiazdorem” – przekazanie słodyczy dla
podopiecznych z WTZ „Przytulisko” podczas spotkania wigilijnego.
C) POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA
– „Na świąteczny wieczór wigilijny”- zbiórka słodyczy.
– „Środki czystości i higieniczne”- zbiórka perfum, środków higieny osobistej, sprzętu  sportowego.
D) OSÓB BEZDOMNYCH
– „Akcja zima” i  -„Akcja Lato”-  zbiórka odzieży zimowej i letniej.
E)  INNYCH INSTYTUCJI (OGÓLNOPOLSKIE AKCJE CHARYTATYWNE)
– „Dbaj i pamiętaj”- porządkowanie zaniedbanych i opuszczonych grobów.
– „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”- kwesty.
– ,,Wspólnie przeciw białaczce’’- udział w kweście, oddawanie krwi.
– ,,Zostać potencjalnym dawcą szpiku i komórek macierzystych”.
– „Szlachetna paczka” – przystąpienie i realizacja ogólnopolskiego programu.

W  trzynastoletniej działalności szkoła, opiekun wolontariatu oraz wolontariusze otrzymywali liczne podziękowania, wyróżnienia, nagrody, dyplomy uznania, certyfikaty wdzięczności, tytuły i odznaczenia od różnych instytucji, z  którymi współpracują.

Lista członków TPD przy SLO w Lubinie „OCZY DUSZY” oraz wolontariatu

 1. Agnieszka Kwaśny – Przewodnicząca Koła
 2. Elżbieta Michalak – Wice przewodnicząca Koła
 3. Katarzyna Dydniańska – Sekretarz Koła i komisji rewizyjnej
 4. Halina Dziubczyńska – Skarbnik
 5. Jolanta Kuszczak – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 6. Olimpia Adamek-Kuc
 7. Małgorzata Ziółkowska
 8. Sara Spychalska
 9. Aleksandrowicz Urszula
 10. Doberstein Dagmara
 11. Filipiak Joanna
 12. Guzera Dominika
 13. Kaczor Aleksandra
 14. Noga Katarzyna
 15. Olszewska Oliwia
 16. Pawłowicz Paulina
 17. Smolec Magdalena
 18. Starak Aleksandra
 19. Tomaszewska Patrycja
 20. Wojtowicz Andżelika
 21. Zając Agnieszka
 22. Zembroń Martyna
 23. Randak Katarzyna
 24. Jeleń Joanna
 25. Michniewicz Agnieszka
 26. Janocha Aleksandra
 27. Haznar Aleksandra
 28. Sukiennik Agata
 29. Grabowska Monika
 30. Skucha Małgorzata
 31. Sołtys Klaudia
 32. Ryś Wiktoria
 33. Paluch Aleksandra
 34. Zembroń Karolina
 35. Wydra Alicja
 36. Strama Adrianna