Wolontariat

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU W SLO POD KIERUNKIEM MGR ELŻBIETY MICHALAK
Wolontariat  Szkolny 
działa 13 lat; pracuje na rzecz:
– osób niepełnosprawnych
– osób bezdomnych
– Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci       
działa 3 lata; pracuje na rzecz:
– dzieci z rodzin wielodzietnych
– rodzin ubogich
Szkolne Koło Wolontariatu Hospicyjnego „Patrz Sercem”   
działa 10 lat; pracuje na rzecz:
– lubińskiego hospicjum
– wrocławskiego dziecięcego hospicjum
– Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego

Misja wolontariatu w SLO:
– cieplejsze spojrzenie na drugiego człowieka,
– niesienie pomocy potrzebującym,
– przygotowanie młodzieży do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,
– rozwijania wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.

IMPREZY CYKLICZNE (organizowane od trzynastu lat):
– bal karnawałowy „Baw się razem z nami – swoimi przyjaciółmi”,
– turnieje kręglarskie, pt. „Słońce dla wszystkich”
dla ok. 200 osób, w tym 120 niepełnosprawnych, z nagrodami, pucharami, tańcami i poczęstunkiem.

AKCJE CHARYTATYWNE WOLONTARIATU I TPD
1. „Dbaj i pamiętaj”- porządkowanie zaniedbanych i opuszczonych grobów
2. „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” – kwesta wśród uczniów w szkole.
3. Akcja na rzecz lubińskiego Hospicjum i Zakładu Opiekuńczo – Pielęgnacyjnego: – zbiórka środków higienicznych i  czystości.
4. „Akcja baterie”- zbiórka na działalność statutową O/Okręgowego TPD w Legnicy.
5. Sprzedaż wartościowych nalepek na działalność statutową TPD O/Okręgowego.
6. „Dla chorego coś słodkiego”- dwa razy w miesiącu wolontariusze pieką  ciasta dla chorych przebywających w lubińskim hospicjum .
7. Akcja „Zajączek” – zbiórka  produktów spożywczych na Święta Wielkanocne dla: – chorych przebywających w domowym hospicjum -rodzin ubogich.
8. Akcja „Pomoc chorym dzieciom”  zbiórka bajek i artykułów do zajęć plastycznych dla dzieci chorych przebywających w szpitalu  z oddziału dziecięcego w Lubinie.
9. „Podziel się posiłkiem” – zbiórka żywności i słodyczy . Przez cały rok przekazywanie rodzinom potrzebującym pomocy.
10. „Pomoc ubogim”- zbiórka odzieży i obuwia . Przez cały rok przekazywanie rodzinom potrzebującym pomocy.

Wolonariusze z SLO biorą także udział w akcjach organizowanych przez różne instytucje na rzecz:
A) TPD
– „Sprzedaż wartościowych nalepek” na działalność statutową Okręgowego Oddziału.
– „Zbiórka baterii” na cele statutowe TPD Oddziału Okręgowego w Legnicy.
– „Podziel się tym, co masz” – zbiórka odzieży i obuwia dla oddziału w Legnicy.
– Kwesta „Wakacje” – kwesta podczas meczu Plus Ligii piłki siatkowej mężczyzn na lubińskiej  Hali.
– „Podziel się posiłkiem”- zbiórka żywności.
– „Uśmiech pod choinką” – zbiórka słodyczy i żywności na stół wigilijny. LUBIŃSKIEGO HOSPICJUM
– Akcja„ Paczki świąteczne na święta Bożego Narodzenia” dla Hospicjum domowego.
– Akcja„ Stroiki Świąteczne”  dla hospicjum domowego .
– Akcja „Zajączek” – produkty spożywcze na Święta Wielkanocne dla Hospicjum domowego.
– Zbiórka środków higienicznych, pielęgnacyjnych i czystości  – jesień, wiosna.
– „Akcja „Dla chorego coś słodkiego”- pieczenie ciast dla chorych przebywających w hospicjum.
– Zbiórka nakrętek plastikowych na rzecz hospicjum dziecięcego we Wrocławiu.
B) STOWARZYSZENIA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ „OTWARTA DŁOŃ”
– Ogólnopolska Akcja” Kilometry dobra” „Dobro można zmierzyć”
– Akcja „Bajki dla chorych dzieci ze szpitala w Lubinie..
– „Środki higieniczne i czystości”. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
– Akcja charytatywna „I Ty możesz zostać Mikołajem”- zbiórka słodyczy , pieczenie
ciast na spotkanie z osobami niepełnosprawnymi.
– Akcja charytatywna „I Ty możesz zostać Gwiazdorem” – przekazanie słodyczy dla
podopiecznych z WTZ „Przytulisko” podczas spotkania wigilijnego.
C) POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA
– „Na świąteczny wieczór wigilijny”- zbiórka słodyczy.
– „Środki czystości i higieniczne”- zbiórka perfum, środków higieny osobistej, sprzętu  sportowego.
D) OSÓB BEZDOMNYCH
– „Akcja zima” i  -„Akcja Lato”-  zbiórka odzieży zimowej i letniej.
E)  INNYCH INSTYTUCJI (OGÓLNOPOLSKIE AKCJE CHARYTATYWNE)
– „Dbaj i pamiętaj”- porządkowanie zaniedbanych i opuszczonych grobów.
– „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”- kwesty.
– ,,Wspólnie przeciw białaczce’’- udział w kweście, oddawanie krwi.
– ,,Zostać potencjalnym dawcą szpiku i komórek macierzystych”.
– „Szlachetna paczka” – przystąpienie i realizacja ogólnopolskiego programu.

W  trzynastoletniej działalności szkoła, opiekun wolontariatu oraz wolontariusze otrzymywali liczne podziękowania, wyróżnienia, nagrody, dyplomy uznania, certyfikaty wdzięczności, tytuły i odznaczenia od różnych instytucji, z  którymi współpracują.

Lista członków TPD przy SLO w Lubinie „OCZY DUSZY” oraz wolontariatu

 1. Agnieszka Kwaśny – Przewodnicząca Koła
 2. Elżbieta Michalak – Wice przewodnicząca Koła
 3. Katarzyna Dydniańska – Sekretarz Koła i komisji rewizyjnej
 4. Halina Dziubczyńska – Skarbnik
 5. Jolanta Kuszczak – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 6. Olimpia Adamek-Kuc
 7. Małgorzata Ziółkowska
 8. Sara Spychalska
 9. Julita Król
 10. Monika Szczepaniak
 11. Aleksandrowicz Urszula
 12. Bursa Aleksandra
 13. Doberstein Dagmara
 14. Filipiak Joanna
 15. Guzera Dominika
 16. Kaczor Aleksandra
 17. Noga Katarzyna
 18. Olszewska Oliwia
 19. Pawłowicz Paulina
 20. Smolec Magdalena
 21. Starak Aleksandra
 22. Tomaszewska Patrycja
 23. Wojtowicz Andżelika
 24. Zając Agnieszka
 25. Zembroń Martyna
 26. Randak Katarzyna
 27. Jeleń Joanna
 28. Michniewicz Agnieszka
 29. Janocha Aleksandra
 30. Haznar Aleksandra
 31. Sukiennik Agata
 32. Grabowska Monika
 33. Skucha Małgorzata
 34. Sołtys Klaudia
 35. Ryś Wiktoria
 36. Ciok Joanna
 37. Paluch Aleksandra
 38. Zahorodna Marta
 39. Małek Agnieszka
 40. Zembroń Karolina
 41. Wydra Alicja
 42. Strama Adrianna
 43. Tuzel Marcin
 44. Jasińska Paulina
 45. Luzar Piotr
 46. Wdowiak Piotr
 47. Mazurkiewicz Paulina
 48. Lech Klaudia
 49. Czopek Aleksandra
 50. Rejko Paulina
 51. Podniżna Karolina
 52. Bursa Paulina