Wolontariat

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU W SLO POD KIERUNKIEM MGR MAŁGORZATY ZIÓŁKOWSKIEJ I MGR AGNIESZKI KWAŚNY
Wolontariat  Szkolny 
 pracuje na rzecz:
– osób niepełnosprawnych
– osób bezdomnych
– Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci       
pracuje na rzecz:
– dzieci z rodzin wielodzietnych
– rodzin ubogich
Szkolne Koło Wolontariatu Hospicyjnego „Patrz Sercem”   
działa 10 lat; pracuje na rzecz:
– lubińskiego hospicjum
– wrocławskiego dziecięcego hospicjum
– Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego

Misja wolontariatu w SLO:
– cieplejsze spojrzenie na drugiego człowieka,
– niesienie pomocy potrzebującym,
– przygotowanie młodzieży do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,
– rozwijania wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.

IMPREZY CYKLICZNE (organizowane od trzynastu lat):
– bal karnawałowy „Baw się razem z nami – swoimi przyjaciółmi”,
– turnieje kręglarskie, pt. „Słońce dla wszystkich”
dla ok. 200 osób, w tym 120 niepełnosprawnych, z nagrodami, pucharami, tańcami i poczęstunkiem.

AKCJE CHARYTATYWNE WOLONTARIATU I TPD
1. „Dbaj i pamiętaj”- porządkowanie zaniedbanych i opuszczonych grobów
2. „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” – kwesta wśród uczniów w szkole.
3. Akcja na rzecz lubińskiego Hospicjum i Zakładu Opiekuńczo – Pielęgnacyjnego: – zbiórka środków higienicznych i  czystości.
4. „Akcja baterie”- zbiórka na działalność statutową O/Okręgowego TPD w Legnicy.
5. Sprzedaż wartościowych nalepek na działalność statutową TPD O/Okręgowego.
6. „Dla chorego coś słodkiego”- dwa razy w miesiącu wolontariusze pieką  ciasta dla chorych przebywających w lubińskim hospicjum .
7. Akcja „Zajączek” – zbiórka  produktów spożywczych na Święta Wielkanocne dla: – chorych przebywających w domowym hospicjum -rodzin ubogich.
8. Akcja „Pomoc chorym dzieciom”  zbiórka bajek i artykułów do zajęć plastycznych dla dzieci chorych przebywających w szpitalu  z oddziału dziecięcego w Lubinie.
9. „Podziel się posiłkiem” – zbiórka żywności i słodyczy . Przez cały rok przekazywanie rodzinom potrzebującym pomocy.
10. „Pomoc ubogim”- zbiórka odzieży i obuwia . Przez cały rok przekazywanie rodzinom potrzebującym pomocy.

Wolonariusze z SLO biorą także udział w akcjach organizowanych przez różne instytucje na rzecz:
A) TPD
– „Sprzedaż wartościowych nalepek” na działalność statutową Okręgowego Oddziału.
– „Zbiórka baterii” na cele statutowe TPD Oddziału Okręgowego w Legnicy.
– „Podziel się tym, co masz” – zbiórka odzieży i obuwia dla oddziału w Legnicy.
– Kwesta „Wakacje” – kwesta podczas meczu Plus Ligii piłki siatkowej mężczyzn na lubińskiej  Hali.
– „Podziel się posiłkiem”- zbiórka żywności.
– „Uśmiech pod choinką” – zbiórka słodyczy i żywności na stół wigilijny. LUBIŃSKIEGO HOSPICJUM
– Akcja„ Paczki świąteczne na święta Bożego Narodzenia” dla Hospicjum domowego.
– Akcja„ Stroiki Świąteczne”  dla hospicjum domowego .
– Akcja „Zajączek” – produkty spożywcze na Święta Wielkanocne dla Hospicjum domowego.
– Zbiórka środków higienicznych, pielęgnacyjnych i czystości  – jesień, wiosna.
– „Akcja „Dla chorego coś słodkiego”- pieczenie ciast dla chorych przebywających w hospicjum.
– Zbiórka nakrętek plastikowych na rzecz hospicjum dziecięcego we Wrocławiu.
B) STOWARZYSZENIA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ „OTWARTA DŁOŃ”
– Ogólnopolska Akcja” Kilometry dobra” „Dobro można zmierzyć”
– Akcja „Bajki dla chorych dzieci ze szpitala w Lubinie..
– „Środki higieniczne i czystości”. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
– Akcja charytatywna „I Ty możesz zostać Mikołajem”- zbiórka słodyczy , pieczenie
ciast na spotkanie z osobami niepełnosprawnymi.
– Akcja charytatywna „I Ty możesz zostać Gwiazdorem” – przekazanie słodyczy dla
podopiecznych z WTZ „Przytulisko” podczas spotkania wigilijnego.
C) POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA
– „Na świąteczny wieczór wigilijny”- zbiórka słodyczy.
– „Środki czystości i higieniczne”- zbiórka perfum, środków higieny osobistej, sprzętu  sportowego.
D) OSÓB BEZDOMNYCH
– „Akcja zima” i  -„Akcja Lato”-  zbiórka odzieży zimowej i letniej.
E)  INNYCH INSTYTUCJI (OGÓLNOPOLSKIE AKCJE CHARYTATYWNE)
– „Dbaj i pamiętaj”- porządkowanie zaniedbanych i opuszczonych grobów.
– „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”- kwesty.
– ,,Wspólnie przeciw białaczce’’- udział w kweście, oddawanie krwi.
– ,,Zostać potencjalnym dawcą szpiku i komórek macierzystych”.
– „Szlachetna paczka” – przystąpienie i realizacja ogólnopolskiego programu.

W ciągu kilkunastoletniej działalności szkoła, opiekun wolontariatu oraz wolontariusze otrzymywali liczne podziękowania, wyróżnienia, nagrody, dyplomy uznania, certyfikaty wdzięczności, tytuły i odznaczenia od różnych instytucji, z  którymi współpracują.

Lista członków TPD przy SLO w Lubinie „OCZY DUSZY” oraz wolontariatu

  1. Małgorzata Ziółkowska – Przewodnicząca Koła
  2. Agnieszka Kwaśny – Wice przewodnicząca Koła
  3. Katarzyna Dydniańska – Sekretarz Koła i komisji rewizyjnej
  4. Olimpia Adamek-Kuc