Osiągnięcia i sukcesy

  • Pani mgr Agnieszka Kwaśny otrzymała odznaczenie „Przyjaciel Dziecka”.

  • Dwie uczennice
    Julia COLLIN – I nagroda
    Natalia ROJEK – III nagroda

w konkursie organizowanym w ramach projektu pt. „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych” w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” w subregionie legnicko-głogowskim w latach 2017-2019 – „Opowiedz swoją historię – II edycja”

Skip to content