Grono pedagogiczne

Adamek-Kuc Olimpia- język angielski

Benier Sylwia- tyflopedagog

Buczek-Wołoszyn Magdalena- edukacja dla bezpieczeństwa

Dydniańska Katarzyna- pedagog szkolny

Gołowejno Iwona- język niemiecki

Jankowiak Daria- język angielski

Jeżewicz Mariusz- historia

Kamińska Barbara- historia, geografia

Klajn Krzysztof- informatyka

Kliszcz Karol- religia

Kowalczyk Monika- język polski

Korzec Izabela- w-f, podstawy przedsiebiorczości

Kulesza Ewa- matematyka

Kwaśny Agnieszka- matematyka, chemia

Lis Stanisław- fizyka

Margas Radosław- historia, wos

Mościszko Ewelina- rewalidacja

Mouzis Eugenia- język niemiecki

Mroczko Marta- język polski

Paluszkiewicz Mieczysława- biologia

Tylicka- Półtorak Małgorzata- plastyka

Tuszkiewicz Paweł- w-f

Witold Dorota- biblioteka