Oferta

Punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nalicza się z:

  a) języka polskiego,
  b) języka obcego,
  c) matematyki,
  d) oraz jednego z niżej wymienionych przedmiotów:
              – klasa humanistyczno-prawna – historia;
              – klasa biologiczno-chemiczna – biologia lub chemia;
              – klasa geograficzna – geografia lub wiedza o społeczeństwie.

Skip to content