Terminy wystawiania ocen

29 I 2021– wystawienie ocen za pierwszy semestr w kl. 1-3

26 III 2021– wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w kl. 3

23 IV 2021 – wystawienie ocen końcoworocznych w kl. 3

21 V 2021– wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w kl. 1 i 2

18 VI 2021– wystawienie ocen końcoworocznych w kl. 1 i 2

Skip to content