Terminy

Wniosek o przyjęcie do SLO wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do SLO o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do SLO ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00.

 

Skip to content