Ważne informacje

Ważne informacje

1. Zgodnie z rozporządzeniem MEN przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty została przedłużona do 26 kwietnia br.
W tym okresie nauka odbywa się obowiązkowo z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. Do piątku, 17 kwietnia należy wystawić oceny końcoworoczne dla uczniów klas trzecich.
     Rok szkolny dla klas trzecich kończy się 24 kwietnia.

3. O sposobie zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas trzecich poinformujemy w najbliższym czasie.

4. Egzaminy maturalne zostały przeniesione na czerwiec br. Komunikat o ich dokładnym terminie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzenia danego egzaminu.

Skip to content