Pomoc pedagogiczno – psychologiczna

Osoba odpowiedzialna – p. pedagog Katarzyna Dydniańska

Zajęcia rewalidacyjne – p. Ewelina Jasińska

Skip to content