Terminy wystawiania ocen

20 I 2023– wystawienie ocen za pierwszy semestr w kl. 1-4

24 III 2023– wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w kl. 4c i 4d

21 IV 2023 – wystawienie ocen końcoworocznych w kl. 4c i 4d

19 V 2023– wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w kl. 1 – 3

16 VI 2023– wystawienie ocen końcoworocznych w kl. 1 – 3

Skip to content