Terminy wystawiania ocen

21 I 2022– wystawienie ocen za pierwszy semestr w kl. 1-3

25 III 2022– wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w kl. 3a i 3b

22 IV 2022 – wystawienie ocen końcoworocznych w kl. 3a i 3b

20 V 2022– wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w kl. 1 – 3

15 VI 2022– wystawienie ocen końcoworocznych w kl. 1 – 3

Skip to content