Prezydium rady rodziców

Rada Rodziców Szkoły w roku szkolnym 2021 – 2022

Przewodnicząca – p. Agnieszka Horak-Pielarz
Zastępca – p. Alina Zapotoczna
Skarbnik – p. Ewa Łupińska

Skip to content