Terminy

Wniosek o przyjęcie do SLO wraz z dokumentami będzie można składać od  maja 2023 r. do  czerwca 2023 r. do godz. 15.00.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do SLO o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od  czerwca 2023 r. do  lipca 2023 r. do godz. 15.00.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do SLO ogłoszone zostaną  lipca 2023 r.

W terminie od  lipca 2022 r. do  lipca 2023 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą  sierpnia 2023 r. do godz. 14.00.

 

Skip to content