Terminy

Wniosek o przyjęcie do SLO wraz z dokumentami będzie można składać od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do SLO o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do SLO ogłoszone zostaną 21 lipca 2022 r.

W terminie od 22 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 1 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00.

 

Skip to content