Oferta

Uwaga! 
Rekrutacja do SLO odbywa się elektronicznie na stronie www.dolnoslaskie.edu.com.pl.

Punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nalicza się z:
     a) języka polskiego,
     b) języka obcego,
     c) matematyki,
     d) oraz jednego z niżej wymienionych przedmiotów:
              – w klasie 1a humanistycznej – historii;
              – w klasie 1b biologicznej – biologii lub chemii;
              – w klasie 1c geograficznej – geografii lub wiedzy o społeczeństwie;
              – w klasie 1d językowej – historii lub wiedzy o społeczeństwie.

 

Skip to content