Oferta

Uwaga! 

Rekrutacja do SLO odbywa się od 16 maja elektronicznie na stronie www.dolnoslaskie.edu.com.pl

W roku szkolnym 2024/2025 w SLO planowane jest otwarcie:
– profilu humanistyczno-prawnego z rozszerzonym j. polskim, historią i j. angielskim oraz dodatkowymi zajęciami z prawa;
– profilu psychologicznego z rozszerzoną biologią, j. polskim i j. angielskim oraz dodatkowymi zajęciami z psychologii.

Punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nalicza się z:
     a) języka polskiego,
     b) języka obcego,
     c) matematyki,
     d) oraz jednego z niżej wymienionych przedmiotów:
              – w profilu humanistycznym – historii;
              – w profilu psychologicznym – biologii.

 

Skip to content