Oferta

Uwaga! 
Rekrutacja do SLO odbywa się elektronicznie na stronie www.dolnoslaskie.edu.com.pl

Punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nalicza się z:
     a) języka polskiego,
     b) języka obcego,
     c) matematyki,
     d) oraz jednego z niżej wymienionych przedmiotów:
              – w klasie 1a:
                        – w profilu humanistycznym – historii;
                        – w profilu psychologicznym – biologii;
              – w klasie 1b:
                         – w profilu medycznym – biologii lub chemii;
                         – w profilu matematyczno-geograficznym – geografii;
              – w klasie 1c językowej – historii lub wiedzy o społeczeństw

 

Skip to content