Oferta

Uwaga! 
Rekrutacja do SLO odbywa się elektronicznie na stronie www.dolnoslaskie.edu.com

Punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nalicza się z:
     a) języka polskiego,
     b) języka obcego,
     c) matematyki,
     d) oraz jednego z niżej wymienionych przedmiotów:
              – w klasie 1a/1 humanistycznej – historii;
              – w klasie 1a/2 psychologicznej – biologii;
              – w klasie 1b/1 medycznej – biologii lub chemii;
              – w klasie 1b/2 matematyczno-geograficznej – geografii;
              – w klasie 1c językowej – historii lub wiedzy o społeczeństwie.

 

Skip to content