Dokumenty

Dokumenty potrzebne w trakcie rekrutacji:

  • wniosek o przyjęcie do SLO (wygenerowany elektronicznie ze strony www.dolnoslaskie.edu.com.pl);
  • świadectwo ukończenia kl. 8;
  • wynik egzaminu ósmoklasisty;
  • karta zdrowia.
Skip to content