Prezydium rady rodziców

Rada Rodziców Szkoły w roku szkolnym 2023 – 2024

Przewodnicząca – 
Zastępca – 
Skarbnik – 

Skip to content