Wolontariat

Wolontariat

WOLONTARIAT W SLO

Opiekun – mgr Agnieszka Kwaśny / mgr Izabela Korzec

Wolontariat  Szkolny pracuje na rzecz:

– osób niepełnosprawnych;

– osób bezdomnych;

– Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pracuje na rzecz:

– dzieci z rodzin wielodzietnych;

– rodzin ubogich.

Szkolne Koło Wolontariatu Hospicyjnego „Patrz Sercem” pracuje na rzecz:

– lubińskiego hospicjum;

– wrocławskiego dziecięcego hospicjum;

– Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego.

Misja wolontariatu w SLO:

– cieplejsze spojrzenie na drugiego człowieka;

– niesienie pomocy potrzebującym;

– przygotowanie młodzieży do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego;

– rozwijania wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.

Skip to content