Author: admin (Tomasz Zbylski)

Home / admin
Wpis

Dokumenty

Dokumenty potrzebne w trakcie rekrutacji: wniosek o przyjęcie do SLO (wygenerowany elektronicznie ze strony www.dolnoslaskie.edu.com.pl); świadectwo ukończenia kl. 8; wynik egzaminu ósmoklasisty; karta zdrowia.

Wpis

Terminy

1) Złożenie wniosku wygenerowanego elektronicznie o przyjęcie do SLO – od 16 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00. 2) Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do SLO (dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty) – od 21 czerwca do 05 lipca 2024 r. do godz. 15.00....

Wpis

Terminy wystawiania ocen w roku szkolnym 2023/2024

12 I 2024– wystawienie ocen za pierwszy semestr w kl. 1-4 22 III 2024– wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w kl. 4a i 4b 12 IV 2024 – wystawienie ocen prognozowanych w kl. 4a i 4b 19 IV 2024 – wystawienie ocen końcoworocznych w kl. 4a i 4b 24 V 2024– wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w...

Wpis

Ubezpieczenie NNW

W roku szkolnym 2023/2024 ubezpieczenie NNW dziecka jest całkowicie w gestii rodziców.

Wpis

Kalendarium roku szkolnego 2023/2024

Wrzesień 04 IX – rozpoczęcie roku szkolnego (Msza św.) 11 IX – zebranie z rodzicami uczniów klas 1-4 12 IX  – wyjazd klas 4a i 4b do Wrocławia na Salon Maturzystów 14 IX – wyjazd integracyjny klas 1a i 1c 15 IX – wyjazd integracyjny klas 1b i 1d 26 IX – dzień języków obcych...

Wolontariat
Wpis

Wolontariat

WOLONTARIAT W SLO Opiekun – mgr Agnieszka Kwaśny / mgr Izabela Korzec Wolontariat  Szkolny pracuje na rzecz: – osób niepełnosprawnych; – osób bezdomnych; – Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pracuje na rzecz: – dzieci z rodzin wielodzietnych; – rodzin ubogich. Szkolne Koło Wolontariatu Hospicyjnego „Patrz Sercem” pracuje na rzecz: – lubińskiego hospicjum;...

Wpis

Zebrania i konsultacje z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

Wrzesień 11.09.2023 (poniedziałek) – zebrania rodziców klas 1-4: – godz. 16.30 – spotkanie w auli z rodzicami uczniów klas 1a, 1b, 1c, 1d; – godz. 17.00 – spotkanie w klasach z rodzicami uczniów klas 2-3; – godz. 17.15 – spotkanie w auli z rodzicami i uczniami klas 4a i 4b. Październik 16.10.2023 (poniedziałek), godz. 17.00...

Wpis

Matura 2024

Wszystkie informacje dotyczące egzaminów maturalnych w 2024 r. znajdują się na stornie: https://cke.gov.pl/ Informator Część ogólna EM23 2023-2024 Terminy egzaminów maturalnych Komunikat o przyborach Komunikat o dostosowaniach Wykaz terminów i godzin wybranych pisemnych egzaminów maturalnych 7 maja (wtorek) 2024: – 9:00 matura z języka polskiego poziom podstawowy 8 maja (środa) 2024: – 9:00 matura z matematyki...

Skip to content