Ogłoszenie list uczniów zakwalifikowanych do SLO

Ogłoszenie list uczniów zakwalifikowanych do SLO

Informujemy, że listy uczniów zakwalifikowanych do SLO na rok szkolny 2020/2021 zostały wywieszone na holu głównym przy sekretariacie.

Informacja o wyniku rekrutacji jest także dostępna w elektronicznym systemie rekrutacji.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do SLO prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły:
– oryginału świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminów ósmoklasisty;
– 2 zdjęć do legitymacji szkolnej;
– karty zdrowia.

Lista podręczników obowiązujących w klasie pierwszej znajduje się w zakładce Dokumenty.

Skip to content