Terminy wystawiania ocen w roku szkolnym 2023/2024

12 I 2024– wystawienie ocen za pierwszy semestr w kl. 1-4

22 III 2024– wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w kl. 4a i 4b

12 IV 2024 – wystawienie ocen prognozowanych w kl. 4a i 4b

19 IV 2024 – wystawienie ocen końcoworocznych w kl. 4a i 4b

24 V 2024– wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w kl. 1 – 3

07 V 2024 – wystawienie ocen prognozowanych w kl. 1-3

14 VI 2024– wystawienie ocen końcoworocznych w kl. 1 – 3

Skip to content