Terminy

Dzień Otwarty w SLO – czwartek, 25 kwietnia 2024 r. w godz. od 13.00 do 15.30.

1) Złożenie wniosku wygenerowanego elektronicznie o przyjęcie do SLO – od 16 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.

2) Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do SLO (dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty) – od 21 czerwca do 05 lipca 2024 r. do godz. 15.00.

3) Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do SLO –  15 lipca 2024 r.

4) Potwierdzenie woli przyjęcia (złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty) – od 16 lipca do 22 lipca 2024 r.

5) Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych –  23 lipca 2024 r. do godz. 12.00.

 

Skip to content